.

.

.
    Príloha zmluvy o spolupráci medzi Nestlé Slovensko s.r.o.
                       a mestom Prievidza .pdf Vyhodnotenie zberu papier - jún  2020 .pdf

 Vyhodnotenie zberu papier - október 2019 .pdf

je potrebné "kliknúť si na odkaz " a zobrazí sa vám vybraná fotogaléria

   Vo vode a na brehu         Prírodoveda 3.C

    Deň Zeme na etike       Tvoríme z odpadu

     Krotitelia odpadov          Deti a architektúra

    Všeličo zo všeličoho v ŠKD       Rodina bez cigariet-naša tvorbaFarebné dni zdravia na našej škole :

http://www.zsenerpd.edu.sk/index1.html

http://www.zsenerpd.edu.sk/1stupen/1a/1a0219.htm

http://www.zsenerpd.edu.sk/1stupen/2b/2b0319.htm

http://www.zsenerpd.edu.sk/1stupen/3a/3a0119.htm

http://www.zsenerpd.edu.sk/1stupen/3b/3b0119.htm

http://www.zsenerpd.edu.sk/1stupen/3c/3c0219.htm

http://www.zsenerpd.edu.sk/1stupen/4a/4a0519.htm

http://www.zsenerpd.edu.sk/1stupen/4b/4b0219.htm

http://www.zsenerpd.edu.sk/2stupen/8b/8b0519.htm

Jesenné tvorivé dielne :

http://www.zsenerpd.edu.sk/skd/skd2020/0219.htm

Jeseň v našich triedach :

http://www.zsenerpd.edu.sk/2stupen/6c/6c0719.htm

http://www.zsenerpd.edu.sk/2stupen/5a/5a0319.htm

Hodinka s kamarátkou včielkou :

http://www.zsenerpd.edu.sk/1stupen/2b/2b0419.htm


Viem, čo zjem :

http://www.zsenerpd.edu.sk/1stupen/3c/3c0319.htm

Naša obec zo škatuliek :

http://www.zsenerpd.edu.sk/1stupen/3c/3c0519.htm


Burza kníh :

http://www.zsenerpd.edu.sk/aktuality/aktual2020/aktual0519.htm

http://www.zsenerpd.edu.sk/1stupen/3c/3c0419.htm

http://www.zsenerpd.edu.sk/1stupen/4a/4a0819.htm

http://www.zsenerpd.edu.sk/1stupen/4b/4b0519.htm

http://www.zsenerpd.edu.sk/2stupen/8b/8b0919.htm

http://www.zsenerpd.edu.sk/2stupen/7b/7b1019.htm

http://www.zsenerpd.edu.sk/2stupen/6c/6c0919.htm

http://www.zsenerpd.edu.sk/2stupen/5a/5a0419.htm

Cvičenia v prírode :

http://www.zsenerpd.edu.sk/1stupen/4a/4a0219.htm

http://www.zsenerpd.edu.sk/2stupen/9a/9a0219.htm

http://www.zsenerpd.edu.sk/2stupen/7c/7c0119.htm

Hodina prírodovedy :

http://www.zsenerpd.edu.sk/1stupen/4a/4a0419.htm

Hvezdáreň :

http://www.zsenerpd.edu.sk/1stupen/4a/4a0220.htm

http://www.zsenerpd.edu.sk/1stupen/4b/4b0220.htm


http://www.zsenerpd.edu.sk/1stupen/4b/4b0619.htm

Ochranárik 112 :

http://www.zsenerpd.edu.sk/sutaze/sutaze2020/sutaze0819.htm

Dni európskeho kultúrneho dedičstva:

http://www.zsenerpd.edu.sk/2stupen/6c/6c0119.htm

http://www.zsenerpd.edu.sk/2stupen/6b/6b0119.htm

Moje obľúbené zvieratá :

http://www.zsenerpd.edu.sk/2stupen/6b/6b0419.htmarchív :   Školský rok 2018/2019

                              Školský rok 2017/2018

Školský rok 2016/2017,   Školský rok 2015/2016

Školský rok 2014/2015 , Školský rok 2013/2014
Školský rok 2012/2013
, Školský rok 2011/2012

" Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumieme počítačom "