Zber papiera Október 2014  VYHODNOTENIE a VÝSLEDKY

Jarné upratovanie areálu školy

Piataci z V.C sa metiel neboja. Upratovali areál školy na hodinách sveta práce.

  Pracujeme s odpadovým materiálom

Najlepšia protidrogová nástenka

Žiačky VII. B triedy Veronika Ševčíková a Viktória Hlavenková tvorili prácu do súťaže „Najlepšia protidrogová nástenka“. Pri výrobe nástenky použili starý dáždnik a odpadový papier.

Sopky

    

Žiaci piateho ročníka tvorili projekty na hodinu geografie na tému Sopky. Boli vynaliezaví. Na model sopky použili rôzny odpadový materiál napr. sopečný komín vyrobili z plastovej fľaše a sopečný kužeľ
z novinového papiera. Vďačným materiálom bol i polystyrén zo stavby.

    

Jar v jazierku

Prváci z I.A a I.B vyrábali na hodinách tvorivých dielní jazierka so žabkami. Na telo žabičiek využili papierové obaly z vajec a plastové obaly z tabletiek im poslúžili na výrobu očí. Jazierka vyrobili
z kartónových krabíc a na rákosie postačil papier zo starej nástenky.

Hrad

Starší žiaci vyrobili na hodinách výtvarnej výchovy hrad z krúžkov od toaletného papiera a papiero-vého obalu na vajíčka.

Basketbal v Prievidzi

Výzdoba triedy

Zaujímavú karnevalovú výzdobu urobili žiaci VI.A triedy. Použili rôzne druhy odpadového materiálu.

Šašo je vyrobený z textilu a papiera

Gule sú z krúžkov toaletného papiera.
    

Na výrobu hlavičiek žiaci použili papierové tácky.

V V.C sa robila výzdoba aj na triednickej hodine. Bocian predsa nemusí mať perie biele z oboch strán.

Takto už vyzerala stena po týždni.

Výzdoba chodby

Naši prváci použili na výrobu tulipánov papier zo starej nástenky.
 

Žiaci zo IV.B využili malé ústrižky z použitých farebných papierov a vyzdobili chodbu.

Ďalší nápad ako využiť papierové tácky na hodinách výtvarnej výchovy a tvorivých dielní ponúka
II.B trieda.

    

Tulipán k MDŽ

Na výrobu darčeka pre mamičku stačil žiakom z III.A triedy kúsok zeleného papiera, špajdľa, vyfúknuté vajíčko a farby. Darček bolo potrebné ešte pekne zabaliť.

Slnečná sústava

Žiaci z III.A triedy vyrábali modely Slnečnej sústavy na hodinu prírodovedy. Na slnko a planéty použili polystyrén.

Medvedík

Drevené odrezky využili žiaci IX.A a na hodine techniky vyrobili medvedíkov.

Auto

VII.A vyrábala na hodine techniky práce na súťaž. Na výrobu vozidiel použili plastové fľaše.

    

  Práca s odpadovým materiálom v ŠKD

    

    

    

  Starostlivosť o zvieratká v zime

  Aranžovanie z prírodnín

Počas októbra žiaci 5. - 9. ročníka súťažili v aranžovaní. Úlohou každej triedy bolo vytvoriť čo naj-krajšiu kompozíciu z jesenných prírodnín. Body, ktoré žiaci za aranžovanie získali, sa započítali do súťaže Správny kolektív.
Diela boli vystavené v klubovni počas posledného októbrového týždňa.

Na prvom mieste sa umiestnili triedy V. C a IX. B, získali po 10 bodov.

     

Na druhom mieste sa umiestnili triedy VI. A a VII. B, získali po 9 bodov.

    

Na treťom mieste s počtom bodov 8 sa umiestnili triedy V. A a VIII. B.

    

Výber z ostatných krásnych diel:

     

     

  Nevyhadzujte staré veci

Štvrtáci na hodinu vlastivedy priniesli predmety, ktoré používali ich starí rodičia. Na chodbe zorgani-zovali výstavku pre všetkých.

  Vitamíny v triede

V V.B rastie na oknách čerstvá jarná zelenina.

Žiaci si do kvetináčov nasadili cibuľu a žeruchu.

Školský rok 2013/2014

Školský rok 2012/2013

Školský rok 2011/2012

" Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumieme počítačom "