EKO-WEB v školskom roku 2011/2012

  EKO MESTO - MESTO BUDÚCNOSTI  

je názov projektu v školskom roku 2011/2012

Eko-mesto, to je hit
eko projekt to je fit.
V ňom sa nám vždy darí
naša parta sa vždy chváli.

Malí-veľkí, starí-mladí,
všetci chcú byť prospešní
triediť papier, fľaše, handry
ako sa to patrí.
                                    V.U.

1. Smeti preč!

- hliadky čistoty = triedy sa starajú o pridelené úseky školského areálu v týždenných intervaloch.
- deti v oddeleniach školského klubu detí sa učili triediť odpadové suroviny

Triedne kolektívy na ročníkoch 5 - 9 sa starajú nielen o čistotu okolia školy, ale i o svoje triedy, ktoré
si pri rôznych sviatkoch skrášľujú.
Takto privítali jeseň v triedach:

Vianočný čas v našich triedach:

Privítanie jari v triedach:

 

3. EKOKARAOKE

DETI - EKOLÓGIA - EKOKARAOKE

     Vzťah k prírode a jej ochrana, boli námetom všetkých piesní, ktoré zazneli v celoškolskej súťaži EKOKARAOKE, ktorá sa v prievidzských školách opakuje každoročne v jarnom období. Deti vyjadrujú svoj názor k tejto závažnej problematike a snažia sa ho prezentovať pomocou vlastných textov, tanca a výberom vhodných kostýmov. Tento ročník súťaže bol zase o niečo bohatší, zapojilo sa do neho 11 súťažných kolektívov . Všetky vystúpenia prítomné publikum presvedčili o tom , že súťažiaci aj v detskom veku vedia vytvoriť úžasné piesne, dať im správny výraz a nacvičiť krásnu choreografiu.
A ako to celé napokon s umiestnením dopadlo? Prikladáme vyhodnotenie a fotografie z vystúpení.

     Školské kolo Ekokaraoke sa uskutočnilo za účasti 11 súťažných kolektívov ( 7 z l. stupňa,
4 z ll. stupňa ), pedagógov a rodičov. Porota mala veľmi ťažkú úlohu rozhodnúť o postupujúcich
do mestského kola.

Výsledky:  1.miesto - 3.A  - Zachráňte Zem!
                                      7.B  - Sen
                    2.miesto - 1.B  - Smeti, traste sa!
                                      5.B  - Zachráňme Zem!
                    3.miesto - 4.B  - Smetiskové deti
                                      9.B  - Ekostory

Texty víťazných piesní

Zachráňte Zem!

1. /: Zachráňte všetci našu Zem
       Zachráňte ľudia našu prírodu./:
       Voda, vzduch a čisté prostredie,
       okolo nás nech ho vidíme

2. /: Zachráňte všetci našu Zem
       Zachráňte ľudia našu prírodu./:

3. /: Potoky, rieky, ba aj jazerá
       všade iba odpad na nás pozerá
       skazený je už tento náš krásny svet
       o chvíľu ho už nebudeme vidieť./:

4. /: Pieseň spievame
       my tento náš svet zachránime,

       SVETLO          TMA
       SLNKO            HMLA
       ČISTOTA         ŠPINA
       ŽIVOT             SMRŤ

5. /: Každý človek rozhoduje za seba,
       či odíde do pekla, či do neba
       ľudia, zmeňme všetci svoje myslenie,
       chráňme si svet - nech je naše príslovie.

Sen

Rozpoviem Vám prekrásny sen,
aká bola prenádherná tá naša Zem.
Žili sme si ako v raji.
Zaslúžili by sme si to, to vám vravím.

Nebo čisté, slnko jasné,
vtáčatká nám čvirikali krásne hlasne.
Čistý potok, krásna rieka,
pre rybičky by to bola radosť veľká
/:Zachráňme si tú našu Zem,
Nech sa na nám pokojne žije v nej!
Recyklujme, vytrieďujme,
obnovujme si ju, ochraňujme!

Príroda vie byť nádherná
nášmu zdraviu potrebná a nápomocná.

Nenechajme si ju zničiť.
Nedovoľme nikomu, aby ju zničil.
Recyklujme, vytrieďujme,
obnovujme, skrášľujme a obraňujme
Poďakujte sa nám krásou,
čistým vzduchom, čistým nebom bez oblakov
Poďakuje sa nám pekne,
že na Zemi nebude to ako v pekle.
/: Zachráňme si tú našu Zem,
Nech sa na nám pokojne žije v nej!
Recyklujme, vytrieďujme,
obnovujme si ju, ochraňujme!/:
Príroda vie byť nádherná,
Nášmu zdraviu potrebná a nápomocná.

Mestské kolo

I. kategória  - 3.C  si vybojovala 2. miesto

II. kategória - 7.B  zvíťazila - 1. miesto

 

4. Zberové aktivity

- 1. zber sme uskutočnili v októbri, spolu sme nazbierali 11.360 kg papiera
- najlepšie sa darilo triedam:
9.B  -  1500 kg,  priemer na jedného žiaka je 75 kg
5.B  -  1435 kg,  priemer na jedného žiaka je 71,75 kg
5.A  -  1649 kg,  priemer na jedného žiaka je 71,69 kg
3.B  -    734 kg,  priemer na jedného žiaka je 38,63 kg
1.C  -    562 kg,  priemer na jedného žiaka je 33 kg

Najlepší jednotlivci:
Filip Štepánek,            5.A - 1550 kg
Deana Dragašová,      5.B - 1000 kg
Alexandra Dragašová, 9.B - 1000 kg

- 2. zber papiera sa uskutočnil v januári s takýmito výsledkami:

  1. miesto 5.B , priemer 104 kg na jedného žiaka
  2. miesto 9.B , priemer 86,1 kg na jedného žiaka
  3. miesto 5.A , priemer 31,65 kg na jedného žiaka
  4. miesto 1.B , priemer 23,5 kg na jedného žiaka

Najlepší jednotlivci:

  1. miesto: Deana Dragašová,       5.B - 1 500 kg
                  Alexandra Dragašová,  9.B - 1 500 kg
  2. miesto: Filip Štepánek,             5.A -    695 kg
  3. miesto: Slavejková,                   3.C -   300 kg

- 3. zber papiera sme uskutočnili v marci s takýmito výsledkami:

Najlepšie kolektívy:
        1. miesto: 3.C - 1 526 kg, priemer na 1 žiaka 63,58 kg
        2. miesto: 5.B - 1 114 kg, priemer na 1 žiaka 55,70 kg
        3. miesto: 5.A - 1 155 kg, priemer na 1 žiaka 50,22 kg

Najlepší jednotlivci:
        1. miesto - Deana Dragašová, 5. B - 1 500 kg
        2. miesto - Lucia Slavejková, 3. C   - 1 450 kg
        3. miesto - Filip Štepánek, 5. A        - 1 100 kg

Najlepšia zberačka papiera: Deana Dragašová - 6 500 kg

V TOMTO ŠKOLSKOM ROKU SME NAZBIERALI - 33 727 KG PAPIERA, - 69,68 KG - PRIEMER
NA JEDNÉHO ŽIAKA

 

6. EKO MESTO

- Postaviť z odpadových materiálov  pet fľaše, papier, kartóny, nápojové kartóny od džúsov, mlieka EKO-PRIEMYSELNÚ ZÓNU s rozmermi 2x2 m, výška 1,5m

Na tejto prezentácii sa podieľali žiaci 5. - 7., 9. ročníka, z nich najusilovnejší boli:

  F. Štepánka, P. Šormana, B. Ivanka - 5.A
  B. Kováčiovú - 6.C
  V. Gulášovú, B. Bobokovú - 7.A
  H. Nguyen, L. Partikovú, S. Leitmanovú - 7.B
  L. Jančoviča, M. Flimmela - 9.A

AKO SME ZAČALI?
- vyhlásenie súťaže o najlepší návrh EKO PRIEMYSELNEJ ZÓNY výtvarne spracovaný
- najlepšia literárna práca - próza na tému EKO MESTO - MESTO BUDÚCNOSTI

     DEŇ ZEME - 20. 4. 2012 NÁMESTIE SLOBODY

- časť výrobkov z odpadových surovín, ktoré budeme prezentovať.

 ▲ Na začiatok

" Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumieme počítačom "