EKO-WEB v školskom roku 2012/2013

Ani sme sa nenazdali,
Ekorok sme privítali.
V jubilejnom desiatom roku
želáme mu úspešnú cestu.

Problematika životného prostredia je obsahom aktivít projektu Ekorok s Nestlé s.r.o.V tomto jubilejnom desiatom roku pod názvom

 „PAMÄŤ PRÍRODY – KĽÚČ K EKOŽIVOTU“ 

si prievidzké základné školy zmerajú sily i v ekologickej konferencií prezentáciou v 12 minútovom bloku o životnom prostredí. Úlohou EKOINŠPEKTOROV je zbierať a zisťovať negatívne javy v životnom prostredí v okolí školy.

 

            

     V rámci školskej súťaže: ,,Správny kolektív“ žiacky parlament hodnotí prostredie tried, školy, školského areálu (brigády na úprave školského areálu). Pozri fotografie.

 

 

     Zber papiera

     Prvý zber papiera v tomto školskom roku sme zorganizovali hneď v prvom mesiaci - septembri.
Ako sme sa snažili a koľko nazbierali? Celkovú váhu neprezradíme. Len najlepšie triedy vyzdvihneme:

  6.B - 2327 kg, priemer na jedného žiaka je 137 kg

  4.B -   989 kg, priemer na jedného žiaka je 39 kg

  5.B -   706 kg, priemer na jedného žiaka je 34 kg

 

     Darilo sa nám i v druhom zbere papiera. Spolu sme nazbierali 9 322 kg.

Najlepšie triedy:   6.B - 1 603kg, priemer na žiaka je 94,29 kg
                             6.A - 1 542kg, priemer na žiaka je 77,10 kg
                             2.B -    650kg, priemer na žiaka je 43,33 kg

Najlepší jednotlivci:   F. Štepánek, 6.A -    1 490 kg
                                  D. Dragašová, 6.B - 1 300 kg
                                  I. Drexlerová, 7.B -      322 kg

 

     V poslednom zbere papiera sa našej škole darilo. Nazbierali sme 12 700 kg papiera, priemer
na jedného žiaka je 27,07 kg.

Najlepšie kolektívy sú:   4.C trieda - 2372 kg, priemer na jedného žiaka je 98,83 kg
                                       6.B trieda - 1443 kg, priemer na jedného žiaka je 84,88 kg
                                       5.B trieda -   927 kg, priemer na jedného žiaka je 31,96 kg

Najlepší jednotlivci sú:   L. Slavejková, 4.C - 1970 kg
                                      D. Dragašová, 6.B - 1132 kg
                                      M. Petrášová,  7.C -   295 kg

V ŠKOLSKOM ROKU 2012/2013 SME NAZBIERALI 40 010 KG PAPIERA.
PRIEMER NA 1 ŽIAKA JE 85,31 KG.

NAJLEPŠIE KOLEKTÍVY ZA CELÝ ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013

1. miesto: 6.B (5373kg, priemer na jedného žiaka je 316kg)
2. miesto: 4.C (2908kg, priemer na jedného žiaka je 121kg)
3. miesto: 2.B (1627kg, priemer na jedného žiaka je 95,7kg)

NAJLEPŠÍ JEDNOTLIVCI ZA CELÝ ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013
1. miesto: Deana Dragašová, 6.B (4432kg)
2. miesto: Lucia Slavejková, 4.C (1970kg)
3. miesto: Filip Štepánek, 6.A (1490kg)

ZACHRÁNILI SME 320 STROMOV.

 

   EKOKARAOKE

     Dňa 7.3.2013 popoludní sa celou školou niesol spev a tanec. 11 kolektívov žiakov sa zapojilo
do školského kola súťaže Ekokaraoke. Deti svoje názory na životné prostredie a prírodu vyjadrili zhudobnenými textami a choreografiami.

V prvej kategórii súťažilo 8 kolektívov, prvenstvo si vybojovali druháci s piesňou Modrá guľôčka, druhé miesto obsadili štvrtáci- čističi a tretie miesto si obhájili tretiaci.

V druhej kategórii súťažili 3 kolektívy. Na treťom mieste sa umiestnili dievčatá z 8.B, druhé miesto si vybojovala 6.B a prvenstvo suverénne vyhrali žiaci z 5.B triedy. Ich pieseň “Smeti, choďte preč!“ zvíťazila i v mestskom kole.

Texty víťazných piesní:

1. Kategória - 2.B

    Ekopesnička - Modrá gulička

1. Každý deň premýšľame, prečo tu nie je čisto.
    Ľudia si hádžu na zem, rôzne odpadky.
    Kto ich bude vidieť, musí ich zastaviť!

    Naša Zem nevie papať smradľavé odpadky.

    Naša Zem nevie papať odpadky.
    Naša Zem nevie papať odpadky.

2. Každý deň si snívame, ako tu bude čisto.
    Ľudia nehádžu na zem, žiadne odpadky.
    Naša Zem sa teší. Naša Zem je pekná.

    Najkrajšia zo všetkých planét je naša zemička.

    Náááša Zemička, módra gulička.
    Náááša Zemička, módra gulička.

 

2. Kategória - 5.B

Smeti, choďte preč!

Smeti, choďte preč!          Choďte preč!

Ležíme si kľudne v parku, veľmi dobre nám tu je.
Môžeme sa tu povaľovať, nikto si nás nevšimne.
Máme krásne biele vlasy, v tráve pekne žiarime,
ľudia okolo nás chodia a nikto nás nezdvihne.

Plníme si svoju prácu, už si po vás ideme,
nesieme si na vás vrecia a všetky vás nájdeme!
Budeme vás recyklovať a postupne likvidovať,
budeme vás recyklovať a tým lesy zachraňovať.

––––––––––
Plníme si svoju prácu, makáme! Hej!
Makáme!                         Hej! Makáme....

Smeti, choďte preč!          Choďte preč!
Smeti, choďte preč!          Choďte preč!          Smeti, choďte preč!

Héj, nechceme vás!          Smeti, choďte preč!
Héj, nechajte nás!

Tiež chceme byť užitočné, chceme stromy zachrániť,
môžete nás recyklovať a niečo z nás vyrobiť.
Nové knihy vyrobíte z našich papierových vlasov,
budete sa ďalej tešiť zo zelených sviežich lesov.

Ľudia dobrí premýšľajte, smeti treba vytriediť!
Do farebných kontajnerov môžete ich zahodiť.
Smeti treba recyklovať a nie na zem pohadzovať.
Poďte sa tiež ku nám pridať a našu Zem zachraňovať!

––––––––––
Plníme si svoju prácu, makáme! Hej!
Makáme!                         Hej! Makáme....

Smeti, choďte preč!          Choďte preč!
Smeti, choďte preč!          Choďte preč!          Smeti, choďte preč!

Héj, nechceme vás!          Smeti, choďte preč!
Héj, nechajte nás!

Príroda je iba jedna, musíme ju zachrániť!
Bez prírody, milé deti, nemohli by sme tu žiť.
Bez prírody, kamaráti, ľudia by tu neboli,
bez lesov a bez kyslíka isto by sme nežili.

Héj, nechajte nás!           Smeti, choďte preč!
Héj nezničte nás!            Na smetisko hneď!!!

 

   Ekologická konferencia

Naši ekokomisári od jesene monitorujú:

  -vodu v riekach ktoré pretekajú našim mestom
  -pôdu
  -lesopark

S výsledkami vás oboznámia na konferencii.

•  Naša prezentácia   

 

Prezentácia výrobkov

    

 

•  Ekorokové básnenie   

Školský rok 2011/2012

" Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumieme počítačom "