Burza kníh

Tretí ročník celoškolskej akcie Burza kníh sa stretol s veľkým záujmom.

Žiaci priniesli na predaj za symbolické ceny pestrý výber kníh rôzneho žánru.
Vybrali si malí i väčší žiaci, učitelia i rodičia. Pozornosť, ktorú sme knihám venovali nielen v tento deň, potvrdzuje jej nenahraditeľné miesto v našom živote.

Predajom škola získala zatiaľ najvyššiu sumu - 390,20 eur. Vďaka tomu obohatíme našu školskú knižnicu o nové tituly. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili.
" Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumieme počítačom "