Krotitelia odpadov – vyčistime spolu svet


Tradične je súčasťou októbrového Týždňa vedy a techniky aj výtvarná súťaž. Tohtoročný 14. ročník mal tému „Krotitelia odpadov – vyčistime spolu svet“.

Naši žiaci sa doň zapojili a svojimi kresbami dali najavo, že im nie je ľahostajný kritický stav našej prírody. Snažili sa výtvarne zobraziť ochranu prírody a motivovať všetkých k očiste od odpadu, ktorý neustále a nezmyselne tvoríme my všetci.
archív :        

Školský rok 2016/2017,   Školský rok 2015/2016

Školský rok 2014/2015 , Školský rok 2013/2014
Školský rok 2012/2013
, Školský rok 2011/2012

" Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumieme počítačom "