Skúmame a pôdu , alebo bádateľské aktivity druhákov.


Na hodinách prírodovedy sme sa zamerali na poznávanie pôdy a hľadáme odpovede na to, prečo je pôdy pre život taká dôležitá.

1.    Skúmali sme zloženie pôdy – živé,  neživé a odumreté súčasti2.    Dokazovali sme, že v pôde je vody – odparovanie a zrážanie do kvapiek3.    Dokazovali sme, že v pôde je vzduch
4.    Skúmali sme, ako pôda zadržuje vodu

archív :        

Školský rok 2016/2017,   Školský rok 2015/2016

Školský rok 2014/2015 , Školský rok 2013/2014
Školský rok 2012/2013
, Školský rok 2011/2012

" Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumieme počítačom "