Dávajú nám kyslík, poskytujú úkryt a potravu živočíchom....


V októbri sme sa zapojili do aktivít organizovaných CVČ Prievidza a pripomenuli sme si Medzinárodný deň stromov.

archív :        

Školský rok 2016/2017,   Školský rok 2015/2016

Školský rok 2014/2015 , Školský rok 2013/2014
Školský rok 2012/2013
, Školský rok 2011/2012

" Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumieme počítačom "