EKO–Alarm
Naša škola pokračuje v enviromentálnom projekte, ktorý je zameraný na triedenie odpadu. Začali sme hneď v septembri zaujímavými besedami. Žiaci každej triedy mohli s pani lektorkou Michaelou Bartikovou viesť dialóg na tému Separovanie.

Hlavne  mladšie deti spoznali nové slová ako: spodná voda, skládka odpadu, spaľovňa, kompostovanie ... Staršie deti už vedeli viac reagovať na otázky, popriznávali sa, ako to je so separáciou u nich doma. Spoločne sme sa všetci naučili, kam patrí napríklad starý mobil, nepoužité lieky. Medzi nové informácie patrilo aj to, že zo starých plechoviek sa dá vyrobiť rám na bicykel, alebo z plastových fliaš sa vyrábajú mikiny. 

Veľmi užitočná informácia hlavne pre dospelých je fakt, že za odvoz separovaného odpadu neplatíme, platíme len za netriedený odpad. Preto sa separovať všetci musíme naučiť.

Veríme, že aj touto formou sa naši žiaci naučia pomáhať planéte Zem. V každej triede môžu žiaci vytriediť papier, plasty. Na chodbe stále prebieha zber starých zubných kefiek, z ktorých sa vlastne vyrábajú nádoby na separovanie.
archív :        

Školský rok 2016/2017,   Školský rok 2015/2016

Školský rok 2014/2015 , Školský rok 2013/2014
Školský rok 2012/2013
, Školský rok 2011/2012

" Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumieme počítačom "