CD-čkové kvety
Žiaci 8.B na hodine výchovy umením esteticky zužitkovali staré CD-čka.Každý žiak vytvoril krásny kvet a tak nám  vznikla celá „rozkvitnutá lúka CD-čiek“.

Kvety použijeme na výzdobu triedy a školy.


archív :

Školský rok 2014/2015 , Školský rok 2013/2014
Školský rok 2012/2013
, Školský rok 2011/2012

" Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumieme počítačom "