PRESÝPACIE HODINY
Na hodinách prírodovedy sme sa spolu s pani zástupkyňou E.Velickou  rozhodli vyrobiť presýpacie hodiny.
.
Výborne nám poslúžili plastové fľaše,piesok,soľ a lepiaca páska.
.
Vyskúšali sme si našu šikovnosť a mali sme veľkú radosť, keď nám naše hodiny odmerali čas.
.
Meraním sme zistili,že nie všetky naše hodiny merali  čas rovnako.
archív :

Školský rok 2014/2015 , Školský rok 2013/2014
Školský rok 2012/2013
, Školský rok 2011/2012

" Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumieme počítačom "