BÁDATEĽSKÉ AKTIVITY v 2.A

Projekt Pôda

V mesiacoch marec, apríl sa žiaci 2. ročníka zahrali na bádateľov a skúmali čo také zázračnej v pôde je, keď v nej dokáže prežiť mnoho živých organizmov. Pozorovali zloženie pôdy voľným okom, rukami, ale aj pod lupou. Skúmali rôzne druhy pôd (záhrada, staré pieskovisko, park, stavenisko) a zaznamenávali svoje zistenia do pozorovacieho hárku.
Aktivity boli pre deti netradičné, obohacujúce a pochopili, že život v pôde je možný vďaka prítomnosti vody, vzduchu a vhodnému zloženiu.

1.    Zloženie pôdy

Žiaci triedili poznatky a zistenia medzi tri skupiny: živé, neživé a odumreté súčasti pôdy.2.    Pôda a vzduch

Pokusom overovali a aj dokazovali prítomnosť vzduchu v pôde.3.    Pôda a jej úrodnosť

1.    časť
Po pozorovaní pôdy voľným okom, dotykom prstami, žiaci uskutočnili pokus pestovania žeruchy siatej v rôznych druhoch pôdy. Do vajíčkových škrupiniek zasiali semienka, poliali malým množstvom vody a pestovali v triede. Každý deň pozorovali, v ktorej pôde vyklíčia semienka ako prvé.
Úrodnosť pôdy ovplyvňuje aj množstvo vody v pôde. Žiaci skúmali ako pôda prepúšťa vodu, ktorá pôda najviac zadržiava vodu. Najhoršie v pokuse dopadla voda zo staveniska, čím sa potvrdila aj klíčivosť semien.   2. časť

Po 7 dňoch zistili, že v pôde na stavenisku nič nevyklíčilo, najväčší úspech mala pôda zo záhrady. Nakoniec škrupinky zasadili do zeme, lebo tá sa tam rozloží a bude aj výživou a pripravili si veľkonočnú záhradku.
archív :

Školský rok 2014/2015 , Školský rok 2013/2014
Školský rok 2012/2013
, Školský rok 2011/2012

" Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumieme počítačom "