EKO TVORENIE V ŠKD
Pani vychovávateľky využívajú v estetickej, výtvarnej a pracovnej činnosti s deťmi odpadový materiál. S ich pomocou , deti dokážu vytvoriť takéto pekné výrobky.

archív :

Školský rok 2014/2015 , Školský rok 2013/2014
Školský rok 2012/2013
, Školský rok 2011/2012

" Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumieme počítačom "