Tvoríme z odpadového materiálu

Odpadového materiálu vzniká denne veľké množstvo. Je len nás či a ako ho využijeme.
Chce to len čas, dobrý nápad a šikovných ľudí. S odpadovým materiálom pracujú žiaci na krúžku Tvoríme EKO ako aj na rôznych predmetoch – geografia, biológia, technika, kde si vytvárajú pomôcky v rámci projektov alebo využívajú odpadový materiál na získavanie určitých zručností.

archív :

Školský rok 2014/2015 , Školský rok 2013/2014
Školský rok 2012/2013
, Školský rok 2011/2012

" Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumieme počítačom "