Rehabilitačná stanica a návraty do prírody

Dňa 10.2. 2017 žiaci 5. a 6. ročníka  absolvovali zaujímavú prednášku v Environmentálnom centre ZOO Bojnice na tému Rehabilitačná stanica a návraty do prírody.

Žiaci sa dozvedeli, že do ZOO sa dostávajú aj zvieratá pochádzajúce z našej prírody, ktoré sú nejakým spôsobom poranené alebo postihnuté.

Po dovezení do rehabilitačnej stanice poranené zviera prezrie a ošetrí veterinár. Pracovníci rehabilitačnej stanice  sa o tieto živočíchy starajú. Vyliečené živočíchy môžu vrátiť späť do prírody. Niekedy je zranenie natoľko vážne a trvalé, že návrat do prírody už nie je možný. Smutné je, že je to často výsledok bezohľadného správania a prístupu ľudí k týmto zvieratám.

Žiakov prednáška veľmi zaujala a motivovala k ochrane prírody. Sme veľmi radi, že máme v našej škole žiakov, ktorí spoznávajú a chránia prírodu!

                                                                            Mgr. A. Štorcelová

archív :

Školský rok 2014/2015 , Školský rok 2013/2014
Školský rok 2012/2013
, Školský rok 2011/2012

" Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumieme počítačom "