Zimné hry v prírode I.B

Zimná príroda poskytuje mnoho možností na pozorovanie a obdivovanie jej krás.

Žiaci prvého ročníka sa vybrali na vychádzku spojenú s bádateľskými aktivitami: pozorovali  znaky zimy a premeny krajiny v tomto ročnom období.

Na záver si užili zimné radovánky – sadli na sánky, boby, lopáre...

archív :

Školský rok 2014/2015 , Školský rok 2013/2014
Školský rok 2012/2013
, Školský rok 2011/2012

" Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumieme počítačom "