Týždeň zdravia I.B

K tradičným podujatiam na našej škole patrí Týždeň zdravia. Sú to dni naplnené nevšednými aktivitami, zábavou, farbami... K jedným zo zaujímavých zadaní  patrí úloha zhotoviť si výstavku ovocia a zeleniny v triede.

Naši žiaci k nej pristúpili veľmi zodpovedne a prinášali z našich záhrad množstvo plodov jesene. Spoločne sme tieto plody pozorovali, zatrieďovali, zbierali informácie o ich využití. Sychravé, jesenné dni nám rozjasnili tekvicové strašidielka.


archív :

Školský rok 2014/2015 , Školský rok 2013/2014
Školský rok 2012/2013
, Školský rok 2011/2012

" Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumieme počítačom "