Cvičenie v prírode spojené s ochranou prírody

V septembri sa naši najmenší žiaci vybrali cvičiť do prírody. Okrem športových aktivít sa s pani učiteľkami venovali aj téme o ochrane prírody a životného prostredia. Svoj pozitívny vzťah k prírode dokázali aj tým, že na záver podujatia vyzbierali odpad v okolí športoviska.archív :

Školský rok 2014/2015 , Školský rok 2013/2014
Školský rok 2012/2013
, Školský rok 2011/2012

" Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumieme počítačom "