Adoptovali sme si zvieratko!Žiaci našej školy sa opäť zapojili do projektu ZOO Bojnice - Adoptuj si zvieratko.
Tento rok sme si vybrali Lamu huanako.

Žiaci si o lame naštudovali veľa informácií, vytvorili informačný plagát, písali básne.

Adopcia LAMY HUANAKO
Adoptuj si zvieratko v ZOO Bojnice
Milí naši spolužiaci
Máte radi prírodu?
Máte radi zvieratká?
Chcete im pomôcť a neviete ako?
Môžete prispieť na adopciu LAMY HUANAKO !
Adopciou zabezpečíme jej celoročnú potravu v ZOO. Ukážme, že osud
ohrozených zvierat nám nie je ľahostajný!

Chcete lamám pomôcť?  Pre lepšiu budúcnosť?  Tu máte možnosť!
Kto je Lama huanako?Je to typický cicavec juhoamerických Ánd. Ešte pred päťdesiatimi rokmi žila na mnohých miestach severnej a strednej Argentíny, ale lovci ju tam takmer vyhubili. Pred úplným vyhubením ju chráni len to, že ušla žiť vysoko do hôr, kde žije v blízkosti ľadovcov, tam, kde sa človek dostane len ťažko. Je  neobyčajne bystrá, má výborný zrak. Vedúci samec neustále pozoruje okolie. Keď sa jeho stádo pasie, stojí na kraji a starostlivo ich stráži. Spása trávy, lišajníky a huby. Typická Lama huanako je svetlo až tmavohnedá, s belavou hruďou, bruchom a vnútornou stranou nôh, so sivou  hlavou, bielymi okrajmi očí  a uší.

LAMA

Krásne milé zvieratko
má ho rado každé dobré dieťatko.
Nikdy nechce byť sama,
pozor deti, je to lama.

Majte radi lamy,
nenechajte ich v problémoch samy.
Sú to zvieratá zábavné,
pomôžte a nenechajte ich smutné.

Vysoko v horách poskakuje
a prírodu nesmierne miluje.
Je to jej domov, Andy krásne,
básnici o nich môžu skladať básne.

Jeden nápad mám.
adoptujme si ich
a pomôžme lamám.

Prispej trošku ak sa dá,
zdvihne sa ti nálada.

Príďte k nám,
zlepšiť budúcnosť lám.

členovia krúžku Mladý biológ

Prispieť môžete do pokladničky, ktorá sa nachádza v odbornej učebni biológie.
                                                                                                                         Ďakujeme v mene lám.

archív :

Školský rok 2014/2015 , Školský rok 2013/2014
Školský rok 2012/2013
, Školský rok 2011/2012

" Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumieme počítačom "