Návšteva Environmentálneho centra ZOO Bojnice

Dňa 17.2.2017 sa žiaci 5.a 6.ročníka zúčastnili zaujímavej prednášky v Environmentálnom centre ZOO Bojnice.

Prednáška bola na tému Ohrozené druhy živočíchov. Žiaci spoznali chránené druhy živočíchov na Slovensku a vo svete.

Dozvedeli sa, že mnohé zvieratká v ZOO stoja na okraji priepasti vyhynutia vo svojom prirodzenom prostredí. Spestrením bolo vytváranie odtlačkov nôh rôznych živočíchov a Agama, ktorú si mohli žiaci chytiť a pohladkať.
archív :

Školský rok 2014/2015 , Školský rok 2013/2014
Školský rok 2012/2013
, Školský rok 2011/2012

" Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumieme počítačom "