Záujmový útvar
Mladý biológU žiakov našej školy sa snažíme vytvárať vzťah k zvieratám, k prírode a jej ochrane.

V rámci krúžku Mladý biológ pravidelne navštevujeme ZOO Bojnice už niekoľko rokov.

Absolvovali sme rôzne prednášky o chove ohrozených druhov. Dozvedeli sme sa, že  pre mnohé takéto druhy sú zoologické záhrady jedinou nádejou na prežitie. Formou prednášok sme získali informácie o medzinárodných záchranných programoch EEP a ESP, o význame a cieli medzinárodnej organizácie EAZA. Žiaci sa dozvedeli, že mnohé zvieratká v ZOO stoja na okraji priepasti vyhynutia vo svojom prirodzenom prostredí.

archív :

Školský rok 2014/2015 , Školský rok 2013/2014
Školský rok 2012/2013
, Školský rok 2011/2012

" Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumieme počítačom "