Naši piataci a ich svet Pod Lupou

Na hodine biológie si žiaci z 5. A a 5.B po prvýkrát sami mohli vyskúšať prácu s mikroskopom a pozorovať tak ľudskému zraku neviditeľný svet drobných rastlín a živočíchov z nášho okolia.

Mikroskopovanie a pripravené preparáty nás natoľko zaujali, že sme nevnímali čas, ktorý nám veľmi rýchlo ubehol za 1 vyučovaciu hodinu.archív :

Školský rok 2014/2015 , Školský rok 2013/2014
Školský rok 2012/2013
, Školský rok 2011/2012

" Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumieme počítačom "