Recyklované knihy

V utorok 18.9.2018 sa žiaci 6.A zúčastnili podujatia Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka v Prievidzi pod názvom Recyklované knihy.

Tvorivá dielňa z cyklu projektu Knihy, čo dávajú krídla, sa niesla v duchu tvorivosti a nápaditosti. Dávali sme šancu na druhý život knihám, ktoré sú už zničené, alebo si ich čitatelia už dlhšie nepožičiavajú. Pracovali sme pod vedením ilustrátora, grafika, maliara, karikaturistu Jaroslava Slabeja. Vytvorili sme jedinečné diela.

" Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumieme počítačom "