Naša pomoc zvieratám v útulkoch

13.12.2018 sa na našej škole uskutočnili Vianočné trhy. Žiaci od 5.-9. ročníka predávali svoje výrobky. Každá trieda zo svojho zárobku na trhu si určila, koľko peňazí darujú do útulkov. Vybrali sme tri útulky na Slovensku: Košice, Oravu a Partizánske. Posledný z nich sme aj navštívili.

Do Košíc sme objednali podstielky pre mačky. Na Oravu sme objednali klietku pre psy.
Do Partizánskeho sme priniesli vodidlá, obojky a konzervy od spoločnosti HUSSE Prievidza, ktorá nás aj trošku zasponzorovala.

So psíkmi sme sa zoznámili, pohrali a poprechádzali.
Ďakujeme pani učiteľke Pekárovej za odvoz.

Tejto dobročinnej akcie sa zúčastnili:
p.uč.Andrejová, p.uč.Pekárová a žiaci Monika Pastorková, Jakub Šulek, Jakub Boďa.

Útulku Druhá Šanca v Partizánskom ďakujeme za pekný zážitok.

Písala : Monika Pastorková, predseda ŽŠR


" Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumieme počítačom "