Beseda EKO Alarm

27.9.2018 sme mali príležitosť zúčastniť sa na prednáške týkajúcej sa životného prostredia a odpadu.

Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácii a prednášajúcej pani sa podarilo u nás vzbudiť väčší záujem o recykláciu a ochranu prírody.


" Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumieme počítačom "