Eko Alarm 27.9.2018
Na besede sme privítali pani lektorku Michaelu Bartíkovú z neziskovej organizácie Živica, ktorá nám ozrejmila problémy týkajúce sa ochrany životného prostredia a recyklácie odpadových surovín.     
 

" Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumieme počítačom "