Náš dobročinný dar

Na vianočných trhoch sme získali za svoje výrobky vyše 52 eur. Polovicu sme sa rozhodli darovať do Psieho útulku v Prievidzi.


" Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumieme počítačom "