Medzinárodný deň školských knižníc

28.10.2019 sme sa zapojili do aktuálneho ročníka venovaného osobnosti J.G. Tajovského. Téma V kráľovstve starých rodičov s J.G.Tajovským zahŕňala rôznorodé aktivity a činnosti.

Žiaci pracovali s poviedkami starootcovského cyklu. Tvorili drámu na papieri, denníkové záznamy, návrhy na memoáre, písali list, rozprávali príbehy so svojimi starými rodičmi, diskutovali na tému vzťahy starých rodičov a vnúčat kedysi a dnes a pod.

Do aktivít sa zapojila celá škola v školskej knižnici alebo v triedach.


" Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumieme počítačom "