EKO ALARM

Dňa 26.9. 2018 sa žiaci 5.C triedy zúčastnili prednášky, ktorá bola realizovaná v rámci projektu EKO ALARM. 

Projekt Eko Alarm bol vytvorený firmou CURAPROX a  viacerými združeniami, aby motivoval mladých ľudí triedením odpadu pomôcť životnému prostrediu. Z projektu sme získali koše na dvojzložkový (papier, plasty) triedený zber odpadov do každej triedy na škole.

Žiaci sa dozvedeli ako triediť odpad a aká  je dôležitá recyklácia odpadu. Takto získajú správny postoj k životnému prostrediu.

Zaujímavé , čo sme sa dozvedeli...

Na Slovensku sa ročne predá viac ako 3 milióny zubných kefiek CURAPROX. Tie po použití skončia na skládkach alebo v spaľovniach odpadov. Strácame tak druhotné suroviny, ktoré sa dajú využiť na výrobu iných plastových výrobkov. Preto CURAPROX  zbiera použité zubné kefky. Následne z nich vyrába koše na triedený zber odpadu, ktoré daruje slovenským školám. Takto je minimalizovaná doprava plastového odpadu a zároveň ľudia zo Slovenska dostávajú prácu." Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumieme počítačom "