Geografické projekty

Tvorba žiackych projektov je už súčasťou vyučovania geografie v našej škole.
Námetmi projektov v 5.ročníku boli napríklad Sopky a Vesmír.
Tieto projekty u žiakov patria k veľkej obľube. Predstavujú príjemné spestrenie vyučovacích hodín.


Žiaci vytvorili krásne projekty v podobe plagátov, prezentácii a  3D modelov. Projekty o sopkách boli spojené aj s prírodovedným experimentom, kde si žiaci vytvorili simulované sopečné erupcie.


Takéto zaujímavé projekty motivujú  žiakov  venovať sa danej téme hlbšie a podrobnejšie, rozvíja sa u nich komunikačná schopnosť,tvorivosť a hodnotiace myslenie.
Žiakom sa projekty veľmi páčili a dozvedeli sa mnohé nové zaujímavosti. 

Na záver diskutovali o danej problematike.
" Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumieme počítačom "