Neviditeľná kresba
Tretí októbrový týždeň sa na našej škole tradične konajú Dni zdravia. Okrem rôznych aktivít sme si aj na výtvarnej výchove vyskúšali jednu netradičnú techniku – kreslenie s potravinami.

Zistili sme, že mlieko a citrón nám dodávajú nielen vitamíny, ale dokážeme nimi vytvoriť aj veľmi zaujímavé kresby. Najprv všetko síce vyzeralo ako čistý papier,ale po... vynikli naše pekné dielka.
Ako?
Neprezradíme... 

" Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumieme počítačom "