Neviditeľná kresba

Tretí októbrový týždeň sa na našej škole tradične konajú Dni zdravia.
Okrem rôznych aktivít sme si aj na výtvarnej výchove vyskúšali jednu netradičnú techniku – kreslenie s potravinami.

Zistili sme, že mlieko a citrón nám dodávajú nielen vitamíny, ale dokážeme nimi vytvoriť aj veľmi zaujímavé kresby. Najprv všetko síce vyzeralo ako čistý papier, ale potom ......... vynikli naše pekné dielka. Ako? Neprezradíme...

" Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumieme počítačom "