„EKO A L A R M“

V stredu 26.septembra sme mali hodinu prírodovedy na veľmi aktuálnu tému – ekológia a ochrana životného prostredia, kam cestuje odpad, ktorý tvoríme a ako máme šetriť životné prostredie. 

Našu školu navštívila  pani učiteľka z Piešťan, ktorá sa tejto aktuálnej téme venuje  a porozprávala nám mnohé zaujímavosti, ktoré s  témou súvisia.

Prečítajte si postrehy detí, ktoré svedčia o tom, že ich téma zaujala a budú k životnému prostrediu pristupovať rozumnejšie a citlivejšie.

" Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumieme počítačom "