Staviame mosty

" Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumieme počítačom "