Beseda EKO Alarm

Projekt o separácii odpadu je celoslovenským projektom. Naša škola je do neho zapojená druhým rokom. Cieľom je výučba detí separovať odpad a svoje vedomosti prenášať do domáceho prostredia.

Deťom sa páčila beseda, na ktorej sa dozvedeli, koľko môžu vyprodukovať odpadu za rok, ako škodia odpadky prírode a kde sa nachádza skládka odpadu pre mesto Prievidza. Na záver sa zahrali hru na triedenie odpadu. 

" Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumieme počítačom "