EKO Alarm

Zúčastnili sme sa besedy EKO Alarm, kde sme sa dozvedeli ako je veľmi dôležité triediť odpad.

Z triedeného odpadu sa dá veľmi veľa vecí zrecyklovať. Pani, ktorá prednášala nás nazvala malými ochranármi, pretože sme jej porozprávali, ako triedime odpad nielen v škole, ale aj doma. Veľmi nás pochválila a dala nám ešte pár rád ako sa predsa len zdokonaliť.

Tešili sme sa, že u nás bola a zažili sme trošku inú a zaujímavú hodinu.


" Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumieme počítačom "