.
* škola s energiou *  má  virtuálne  360 stupňov !
VIRTUÁLNA PREHLIADKA PRIESTOROV ->kliknite SEM<-
 
 Záujmová činnosť /krúžky/,vzhľadom na dodržiavanie nariadení  MŠVVaŠ v súvislosti s COVID-19 v mesiaci jún 2020 nebude.

Od  1.6.2020  začína  činnosť  aj  ŠKD  –  pre  prihlásené  deti.

 Ranný ŠKD nebude, činnosť ŠKD bude prebiehať
v čase od 12.00 hod. do 16.30 hod.

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR  nie je povolené stretávanie sa detí z rôznych tried, preto deti ostávajú v takom zložení,
ako sa dopoludnia učili. Z tohto dôvodu, v niektorých skupinách budú deti tráviť voľný čas s vyučujúcimi z 2.stupňa.
.
Dieťa môže zo ŠKD odchádzať domov v sprievode osoby, s ktorým žijú v spoločnej domácnosti, alebo samo, s písomným súhlasom rodiča.  Dieťa tento súhlas odovzdá v prvý deň – 1.6.2020 do rúk triedneho učiteľa. (oznam si môžete stiahnuť  z webu – „tlačivá na stiahnutie“„ŠKD – súhlas rodiča“. V prípade, že nemáte možnosť si tlačivo stiahnuť, príďte si tlačivo vyzdvihnúť do školy.)


Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020
.
riaditeľka ZŠ oznamuje rodičom a  žiakom nehodnotenie / neklasifikovanie predmetov na konci školského roku :  
   pre   I. stupeň :
.
výtvarná výchova, informatika, pracovné vyučovanie, telesná a športová výchova, náboženská výchova, etická výchova , hudobná výchova .
    pre  II. stupeň :

výtvarná výchova, regionálna výchova, informatika, telesná a športová výchova, športová príprava, technika, etická výchova, náboženská výchova , hudobná výchova.
 
 .
Úrad verejného zdravotníctva SR rozhodol,že
od 30.03.2020 budú všetky školy zatvorené až do odvolania.
.
Učitelia budú so žiakmi a rodičmi aj naďalej komunikovať elektronicky, budú im zasielané aj učebné materiály .

       Termíny testovania do tried s rozšíreným vyučovaním
cudzieho jazyka vám včas oznámime.
.
 Prosíme rodičov detí, ktoré majú záujem v 5.ročníku o triedu
 s rozšírením športovej prípravy futbal, alebo aerobik, aby   predbežne zaslali prihlášku, ktorú nájdete v linku :
Prihlášku vyplňte, podpíšte a oskenovanú, alebo odfotenú
pošlite do 20.4.2020 na adresu  
riaditel@zsenerpd.edu.sk .

.
POTVRDENIE OD LEKÁRA K PRIHLÁŠKE STAČÍ DOLOŽIŤ DODATOČNE  
( DO 2 TÝŽDŇOV OD OBNOVENIA VYUČOVANIA )

Talentové skúšky sa z dôvodu výnimočnej situácie prekladajú na iný termín, ktorý vám včas oznámime .

Potvrdenie o návšteve školy si môžete vybaviť prostredníctvom stránky
.


  RÁČTE  VSTÚPIŤ !
.

" VITAJTE, ste tu správne !,UŽ LEN PÁR "KLIKOV" VÁS DELÍ OD TOHO,ABY STE SPOZNALI našu školu...*ŠKOLU S ENERGIOU*... "