.
* N O V Á    S T R Á N K A *
  navštívte nás na novej stránke 


.
Z dôvodu výskytu ochorenia COVID 19 nariadením RÚVZ so sídlom v Bojniciach
.
karanténne opatrenie

do 2.12.2020 vrátane pre 1. -4.ročník ZŠ.
 Prebieha dištančná forma vzdelávania.
.
.
  Zákonný zástupca žiaka,ktorý navštevuje základnú školu             predloží po celoplošnom testovaní po prvom nástupe dieťaťa
  do ZŠ : Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.pdf.
.
 Toto tlačivo po jeho uverejnení na stránke ministerstva školstva  posunieme na web sídlo školy a ak sa zverejní včas pošleme Vám  ho aj vytlačené po žiakoch.
.
 Žiaci prvého stupňa ZŠ, ktorí majú nad 10 rokov a nezúčastnia    sa celoplošného testovania sa nemôžu zúčastňovať vyučovania.
.
 Ďakujeme za spoluprácu, prajeme pevné zdravie ...vedenie školy


.


Potvrdenie o návšteve školy si môžete vybaviť prostredníctvom stránky.

  RÁČTE  VSTÚPIŤ !
..

" VITAJTE, ste tu správne !,UŽ LEN PÁR "KLIKOV" VÁS DELÍ OD TOHO,ABY STE SPOZNALI našu školu...*ŠKOLU S ENERGIOU*... "